Medlemsinformation från vår ordförande:

                   
                  Bästa Inländare !                                   Kärna den 10 januari 2018.


Vädret har hittills varit växlande. Mycket regn, även lite snö samt halka. Det är alltid lika spännande hur det nya året kommer att bli.

Föreningens ordinarie aktiviteter startar vecka 3, den 15 - 21 jan. 2018.

Medlemsavgift för 2018.
Det är nu dags att betala in medlemsavgift för 2018, som är 170:- per person.
Skall betalas före den 10 feb. till vårt plusgiro 972565-6, Inlands Folkdansare.
I avgiften ingår försäkring hos RFoD (Riksfören. för Folkmusik o Dans) samt medl.försäkr.

Motionsdans i Inlandsgården startar söndsg den 14 Januari kl. 17,30, pågår varannan söndag t.o.m. 25 mars. Anders Björk, Tore K. och Evert K. står för musiken.
Lena o Lennart samt Gunvor o Stig hälsar hjärtligt välkomna.

Årsmöte, härmed kallas ni till årsmöte med Inlands Folkdansare, söndagen den 25 Feb.
kl. 11,00 i Inlandsgården. OBS: Ytterligare kallse till årsmötet kommer ej att distribueras !
De stadgeenliga punkterna på dagordningen är:
- Godkännande av verksamhet och ekonomisk redovisn. av det gångna året.
- Val av styrelse m.fl.
- Inkomst- o utgiftstat, budget för 2018, samt övrig info.
För visat intresse bjuds alla på kaffe och smörgås.

Medlemsmöte, härmed kallas ni till vårmöte söndagen den 8 april kl. 11,00.
Info. om terminsavslutn., visafton, midsommar, mm, samt bildspel av Gerhard Arvidsson.
För visat intresse bjuds alla på kaffe och tilltugg.

Terminsavslutning, vårens gemensamma är fredan den 27 april kl. 19.00.

Visafton, med sång, musik o allsång onsdagen den 16 maj kl. 19,00.
"Visans skepp", sångskatter med Eva & Ingvar.

Midsommarafton, inget firande vid Inlandsgården 2018, Tyvärr !

Durspels- /Spelmansträff i Inlandsgården lördagen den 29 september.

Om ngt. är oklart, ring gärna undertecknad på 0303-220104 alt. mob. 0705-220115
eller E-mail 43.lennart@gmail.com.

Besök gärna vår hemsida:  www.inlandsfolkdansare.se

På Inlands Folkdansares styrelses vägnar
Lennart Jönsson.