Om oss

Inlands Folkdansare
bildades 1978 då intresset för Folk- & Gammaldans var på topp, mycket tack vare Bosse Larsson och SVT.
Man dansade i Torsby Hemvärnsgård som fort blev för liten, varför dansen flyttades till Hermansby Bygdegård.
Inlandsgården invigdes 1980 och är fortfarande Inlands folkdansares egen föreningsgård. 
Medlemmar idag ca 120, är fördelade på ett antal olika aktiviteter.
Huvudinriktningen är idag såsom tidigare dans och musik och vi är ansluten till RFoD (Riksföreningen för Folkmusik och Dans).

Styrelsen

Ordförande         Neil Crawford
Vice ordf             Lena Skåpe
Kassör                Jan Hellström
Sekreterare         Karin Larsson
Ledamöter övriga
Suppleanter 

Föreningsgård                                                                                                                        Inlandsgården
Slånvägen 7
442 70 Kärna

Org.nr: 853301-2194
Plusgirokonto: 972565-6
Swish: 123 063 9005 
Hemsida: www.inlandsfolkdansare.se 

 

Vägbeskrivning:   Ytterby till Slånvägen  10 km tid 15 min.  
1  Starta i centrala Kungälv, kör mot Marstrand.  
2  I Ytterby tag 3:e avfarten i rondelln mot Kärna, kör 9,3 km 
3  I Kärna tag höger efter busstation, mot Tjuvkil, kör 200 m
4  Tag 2:a avfarten i rondellen mot Lycke, kör 400 m
5  Tag vänster in på Slånvägen
6  Fortsätt 200 m till parkering i slutet på Slånvägen
7  Du är framme !
   

                                 
Koordinater:
         
WGS84 DD   (lat, long)   57.84684, 11.78648
WGS84 DMS (lat, long)   N 57gr 50'48.61", E 11gr 47' 111,32"
WGS84 DDM (lat, long)   N 57gr 50,8102',  E 11gr 47,1886'
RT90                                      6420684,  1261431
SWEREF99 TM                   6416188.125,  309284.136 
                                                                   

Karta över Kärna samhälle
 

http://kartor.eniro.se/m/Ngbuu

Kontakt:
Använd Kontaktformulär