Slöjd

Exempel på slöjdarnas alster, i detta fall en svepask, en äggostform, en knäppetina och arbeten på gång.

/imagescalkdzdk.jpg           

/dsc_0444-001.jpg   

 

Slöjdverksamheten har vuxit fram ur ett antal tålmodiga perfektionisters strävan, att med enkla redskap forma trästycken till konstverk, allt utifrån de olika träslagens egenskaper och slöjdarens fantasi.

Föreningen förfogar över merparten av nödvändiga verktyg.

Slöjdarna träffas och skapar:
- på tisdagar  09:30 - 12:30

Kontakt:  
- Stig Lönn 0733 343 418  
- alternativt använd Kontaktformulär